B&B Masseria Cesarina gaat zorgvuldig om met je privacy. Uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens) worden bewaard in onze eigen systemen en zijn niet toegankelijk voor derden.

Masseria Cesarina B&B gevestigd  S.C. Borgo Scorzone 4,  70013 Castellana Grotte (BA) Italia, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.masseriacesarina.com / info@masseriacesarina.com
S.C. Borgo Scorzone 4
70013 Castellana Grotte (BA)
Italia
Tel: +39 3371284404

A.W.M. van Loon van Bokhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Masseria Cesarina B&B zij is te bereiken via gerardenanjavanloon@gmail.com

Masseria Cesarina B&B verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Masseria Cesarina B&B verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te informeren over onze diensten
 • Masseria Cesarina B&B verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om u te kunnen identificeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Masseria Cesarina B&B neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Masseria Cesarina B&B) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummers en Emailadressen: deze worden door ons bewaard zolang u de verzending van nieuwsbrieven op prijs stelt of zolang u van onze dienstverlening gebruik maakt.

Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van geldende anti-witwaswetgeving, kan het voorkomen dat wij bovenstaande gegevens langer bewaren, maar nooit langer dan wettelijk voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Masseria Cesarina B&B verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Als u zich opgeeft voor de ontvangst van een van onze nieuwsbrieven, worden de door u verstrekte gegevens overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Masseria Cesarina B&B gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@masseriacesarina.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Masseria Cesarina B&B zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Masseria Cesarina B&B wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Masseria Cesarina B&B neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@masseriacesarina.com

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Masseria Cesarina B&B verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bij aankomst op onze accommodatie maken wij een kopie van uw paspoort en versturen deze aan de betreffende Italiaanse autoriteit. Vervolgens wordt de kopie direct vernietigd.

Masseria Cesarina B&B verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Masseria Cesarina B&B blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.